ดวงวันจันทร์

มีพระประจำวันคือ ปางห้ามญาติ หรือ ปางห้ามสมุทร ปางห้ามญาตินั้นจะยกพระหักต์ขวาขึ้นข้างเดียว ส่วนปางห้ามสมุทรจะยกพระหักต์ขึ้นทั้งสองข้าง เทพประจำวันจันทร์ก็คือ พระจันทะเทพบุตร

วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๙ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ห้ามทำการมงคลใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : ระวังสุขภาพของคนในครอบคร

อ่านเพิ่มเติม »

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ไม่มีฤกษ์มงคลที่เหมาะทำการใดเลย แต่ยังพอที่จะสามารถตัดสิน ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ และผ่าตัดได้   ท่านที่เกิดวันอาท

อ่านเพิ่มเติม »

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ไม่มีฤกษ์มงคลเลย แต่ก็พอที่จะสามารถทวงหนี้ ขอกู้เงิน หรือขอร้องในเรื่องอื่นได้ มีฤกษ์ที่ไม่เป็นมงคลไม่เหมาะในการอุปส

อ่านเพิ่มเติม »

วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ห้ามทำการมงคลใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : ระวังปวดหลังหรืออุบัติเห

อ่านเพิ่มเติม »

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ห้ามทำการมงคลใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีอะไรน

อ่านเพิ่มเติม »

วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการขอความรัก เจรจาทำสัญญา เปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจความสวยงาม เครื่องประดับ อัญมณ

อ่านเพิ่มเติม »

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ไม่มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการทำการใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้นะ   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : ระว

อ่านเพิ่มเติม »

วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการอุปสมบท/ลาสิกขา ขอความรัก การขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน เจรจาทำสั

อ่านเพิ่มเติม »

วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ไม่มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการทำการใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้นะ   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : สมบู

อ่านเพิ่มเติม »