ดวงวันพุธ

วันพุธจะแบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลา กลางวันและกลางคืน พระประจำวันพุธ กลางวันคือ ปางอุ้มบาตร มีอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประครองบาตรอยู่ราวเอว พระประจำวันพุธ กลางคืนคือ ปางป่าเลไลยก์ มีอริยาบถ นั่งประทับบนก้อนศิลา พระหัตถ์ขวาหงายออกบนพระขนุ และพระหัตถ์ซ้ายทรงคว่ำบนพระขนุ เทพประจำวันพุธ คือ พระวุธะเทพบุตร

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ห้ามทำการมงคลใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : ช่วงนี้ทำงานหนักมาก อาจท

อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๙ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ไม่มีฤกษ์มงคลที่เหมาะทำการใดเลย แต่ยังพอที่จะสามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้าน

อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ห้ามทำการมงคลใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : มีอาการนอนไม่หลับ เครียด

อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ห้ามทำการมงคลใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้ ขอความรักได้   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : ระวังโรคเกี

อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ห้ามทำการมงคลใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : สมบูรณ์แข็งแรงดี หาเวลาอ

อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ห้ามทำการมงคลใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้นะ   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : มีอาการปวดต้นคอ ปวดหัว

อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ไม่มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการทำการใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้นะ   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : มีอ

อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ไม่มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการทำการใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้นะ   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : สมบู

อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ไม่มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการทำการใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้นะ   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : ระวั

อ่านเพิ่มเติม »