ดวงวันศุกร์

มีพระประจำวันคือ ปางรำพึง มีอริยาบถยืนตรง พระหัตถ์ขวาประสานทับพระหัตถ์ซ้าย บนที่พระอุรา หรืออก มีเทพประจำวันคือ พระสุกกะเทพบุตร

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการอุปสมบท/ลาสิกขา และสามารถขอความรักได้ ขึ้นบ้านใหม่ นำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้ เริ่มงานให

อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๙ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการอุปสมบท/ลาสิกขา แต่งงาน/หมั้นหมาย ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน จดทะ

อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการอุปสมบท/ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ขอเจรจา/ทำสัญญา เริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน เปิดก

อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้พอจะทำการมงคลย่อยได้ในเรื่องการเจรจาธุรกิจ แต่จะมีฤกษ์ไม่เป็นมงคลไม่เหมาะในการอุปสมบท/ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ ขอความรัก

อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการอุปสมบท/ลาสิกขา และยังพอที่จะสามารถนำพระพุทธรูปของมงคลเข้าบ้านได้ ขอความรักได้ เริ่มงานเริ่มธ

อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ห้ามทำการมงคลใด ๆ เลย แต่สามารถสะเดาะเคราะห์ ขอความช่วยเหลือ ขอร้อง หรือกู้ยืมเงินได้   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด

อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการอุปสมบท/ลาสิกขา ขอความรัก แต่งงาน/หมั้นหมาย การขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝั

อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ไม่มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการทำการใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้นะ   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : สมบู

อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้มีฤกษ์ดีในการอุปสมบทหรือลาสิกขา ขอความรัก แต่งงาน หมั้นหมาย ขึ้นบ้านใหม่-นำของเข้าบ้าน ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน เร

อ่านเพิ่มเติม »