ดวงวันอังคาร

มีพระประจำวันคือ ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสยาสน์ หรือ ปางปรินิพพาน ทรงมีอริยาบถนอนตะแครงขวา มีพระบาทซ้อนทับเสมอกัน พระหักต์ขวารองรับพระเศียร พระหักต์ซ้ายทรงแนบตามพระวรกาย เทพประจำวันอังคารคือ พระภุมมะเทพบุตร

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ห้ามทำการมงคลใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : ช่วงนี้เดินทางเยอะ อาจทำ

อ่านเพิ่มเติม »

วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ไม่มีฤกษ์มงคลที่เหมาะทำการใดเลย แต่ยังพอที่จะสามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : สมบ

อ่านเพิ่มเติม »

วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ห้ามทำการมงคลใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : ระวังอาการปวดหลัง ปวดขา

อ่านเพิ่มเติม »

วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ห้ามทำการมงคลใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : ระวังโรคหัวใจกำเริบ มีเก

อ่านเพิ่มเติม »

วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ห้ามทำการมงคลใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : ระยะนี้สุขภาพดูจะแย่ลงนะ

อ่านเพิ่มเติม »

วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ห้ามทำการมงคลใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้นะ   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : มีอาการนอนไม่หลับ ไม่ค

อ่านเพิ่มเติม »

วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ไม่มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการทำการใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้นะ   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : สมบ

อ่านเพิ่มเติม »

วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ไม่มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการทำการใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้นะ   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : ยังม

อ่านเพิ่มเติม »

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ไม่มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการทำการใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้นะ   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : สมบู

อ่านเพิ่มเติม »