ดวงวันอาทิตย์

มีพระประจำวันคือ ปางถวายเนตร ทรงมีลักษณะยืนตรง พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงประสานราวพระเพลาหรือตัก ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีเทพประจำวัน พระสุริยะเทพบุตร

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๙ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการอุปสมบท/ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน เจรจา/ทำสัญญา เปิดกิจ

อ่านเพิ่มเติม »

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการขอความรัก แต่งงาน/หมั้นหมาย ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน ขอเจรจา/ทำสัญญา เปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใ

อ่านเพิ่มเติม »

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ไม่มีฤกษ์มงคลเลย แต่ก็พอที่จะสามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้ มีฤกษ์ที่ไม่เป็นมงคลไม่เหมาะในการอุปสมบท/ลาสิกขา

อ่านเพิ่มเติม »

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้วันอาสาฬหบูชา มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการอุปสมบท/ลาสิกขา ขอความรัก การขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัว

อ่านเพิ่มเติม »

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการอุปสมบท/ลาสิกขา แต่งงาน/หมั้นหมาย ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน การเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน

อ่านเพิ่มเติม »

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ห้ามทำการมงคลใด ๆ เลย แต่สามารถทำบุญบำเพ็ญกุศลได้นะ   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : ระวังอาการโรคภูมิแพ้ โ

อ่านเพิ่มเติม »

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการขอความรัก แต่งงาน/หมั้นหมาย การขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน เจรจาทำ

อ่านเพิ่มเติม »

วันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ไม่มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการทำการใด ๆ เลย แต่สามารถทวงหนี้ กู้ยืม หรือขอร้องเรื่องต่าง ๆ พอได้นะ   ท่านที่เกิดวัน

อ่านเพิ่มเติม »

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการการเดินทางไกล และมีฤกษ์ไม่เป็นมงคลไม่เหมาะในการอุปสมบท/ลาสิกขา แต่งงาน หมั้นหมาย ผ่าคลอด-ทำกิ

อ่านเพิ่มเติม »