4 ราศีดวงดีตลอดปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
4 ราศีดวงดีตลอดปี 2563
อ่านเพิ่มเติม

ดวงวันอาทิตย์

มีพระประจำวันคือ ปางถวายเนตร ทรงมีลักษณะยืนตรง พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงประสานราวพระเพลาหรือตัก ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีเทพประจำวัน พระสุริยะเทพบุตร

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ เดินทางไกล และมีฤกษ์ไม่เป็นมงคลไม่เหมาะในการอุปสมบท/ลาสิกขา ขอความร

อ่านเพิ่มเติม »

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้มีฤกษ์มงคลที่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ ขอเจรจาทำสัญญา และมีฤกษ์ไม่เป็นมงคลไม่เหมาะในการอุปสมบทหรือลาสิกขา แต่งงาน หมั้น

อ่านเพิ่มเติม »

วันนี้วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 แรม 4 ค่ำ เดือน 6 ปีชวด

วันนี้มีฤกษ์มงคลในการขอความรัก การเจรจาทำสัญญาต่าง ๆ และมีฤกษ์ไม่เป็นมงคลที่ไม่ควรจัดงานแต่งงาน หมั้นหมาย ผ่าคลอด ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่   ท

อ่านเพิ่มเติม »

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6 ปีชวด

ครูสิกขาสังเคราะห์ดวงรายวัน วันนี้ไม่มีฤกษ์ที่เหมาะสำหรับทำการมงคล ยกเว้นทำบุญบำเพ็ญกุศลพอทำได้   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : สมบูรณ์แข็งแ

อ่านเพิ่มเติม »

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2563 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6 ปีชวด

วันนี้เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น ระหว่างประเทศงานที่เกี่ยวกับความสนุกสนาน ความบันเทิง ธุรกิจโรงแรมเปิดตลาด ศูนย์การค้า เปิดบู

อ่านเพิ่มเติม »

วันนี้วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2563 แรม 12 ค่ำ เดือน 5 ปีชวด

วันนี้เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการต่อสู้คดีความ ขอความช่วยเหลือ สมัครงาน สอบสัมภาษณ์   ดวงรายวัน ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ด้านสุขภาพ : ยังอยู่ในเกณฑ์ที

อ่านเพิ่มเติม »