ดวงชะตา ราศีกันย์

ราศีกันย์

ราศีกันย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกันย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจต้องพบกับเรื่องยุ่ง ๆ บางอย่างซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งที

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีกันย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกันย์ ภาพชีวิตโดยรวมของท่านในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้คนที่คุณรู้สึกไม่ดีจากบางเรื่องในอดีตอาจมีความรู้สึกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ราศีกันย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกันย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ความคิดหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำนำมาปัดฝุ่นเริ่มได้ในเวลานี้เ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ราศีกันย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกันย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังปัญหาสายตา อีกเรื่องคือนั่งทำงานนาน ๆ ลำไส้ไม่ค่อย

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีกันย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกันย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B+ สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะต้องระวังโรคประจำตัวที่เป็นมานานให้ดี อาจกำเริบขึ้

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีกันย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกันย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่การทำงานหรือการใช้ชีวิตจะโดนขัดขวางบ่อย สิ่งที่คุณคิดอ่านจะ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีกันย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกันย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ควรจัดระเบียบเรื่องเวลาและตารางงานของตัวเองให้ดี ใจแข็งกับเ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีกันย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกันย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องปรับตัวมากขึ้นกับสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาทั้งเรื่องส่วนต

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีกันย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกันย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ควรเริ่มต้นทำสิ่งที่ต้องการทำ หากได้เริ่มแม้มีอุปสรรคก

อ่านต่อเพิ่มเติม »