ดวงชะตา ราศีกุมภ์

ราศีกุมภ์

ราศีกุมภ์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกุมภ์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถคลายความกังวลใจที่มีอยู่ลึก ๆ ในตัวเองลงไปได้มาก

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีกุมภ์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกุมภ์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่เรื่องบางอย่างไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะไม่เกิดประโยชน์

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ราศีกุมภ์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกุมภ์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้สิ่งที่เคยสัญญากับผู้ใหญ่บางคนเอาไว้อย่าละเลย ได้เวลาที่ต้องทำให้เรียบร้

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ราศีกุมภ์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกุมภ์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่เคยป่วยอะไรก็จะหาย โรคที่เรื้อรังอาจได้รับแนวทางวิธีรักษาแบ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีกุมภ์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกุมภ์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่มีเวลาให้ครอบครัวอย่างเต็มที่ สัมพันธ์รักราบรื่นมีโอกาสได้บ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีกุมภ์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกุมภ์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการปรับปรุงซ่อมแซม เริ่มต้นได้ตั้งแต่เรื่องของตนเ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีกุมภ์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกุมภ์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่จังหวะในการใช้ชีวิตของชาวราศีกุมภ์อยู่ทั้งเรื่องเก่งและเฮ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีกุมภ์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกุมภ์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่มีบุคคลหลายคนจะเข้ามาพบคุณ หากรู้สึกไม่สะดวกก็ไม่ควรรับนัดจ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีกุมภ์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีกุมภ์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจต้องเดินทางอย่างกะทันหัน ควรเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเอา

อ่านต่อเพิ่มเติม »