4 ราศีดวงดีตลอดปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
4 ราศีดวงดีตลอดปี 2563
อ่านเพิ่มเติม

ดวงชะตา ราศีตุลย์

ราศีตุลย์

ราศีตุลย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีตุลย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้ความจริงบางอย่างไม่รู้เลยจะดีกว่าและไม่ควรค้นหาคำตอบหากไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีตุลย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีตุลย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในการดำเนินชีวิตต้องปรับตัวให้ได้ จะส

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ราศีตุลย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีตุลย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ที่เกิดขึ้น ท่านไม่ควรพย

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ราศีตุลย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีตุลย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่การดูแลตนเองที่ดีจะช่วยให้คุณไม่เจ็บป่วยง่าย ๆ แต่อย่าประมา

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีตุลย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีตุลย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ความยากลำบากและเงื่อนไขที่ซับซ้อนขึ้นของชีวิตช่วงนี้จะส่ง

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีตุลย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีตุลย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่จะมีคนเข้ามาขอโอกาส ขอโทษ หรืออยากแก้ตัวทำเรื่องที่ดีให้กับ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีตุลย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีตุลย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องระวังการพูดหรือการทำเอกสารต่าง ๆ ที่ไม่ควรพาดพิงไป

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีตุลย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีตุลย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B – สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คนทำราชการจะโดดเด่นกับผลงานง่ายๆ แต่สร้างความคล่องต

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีตุลย์ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีตุลย์ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณควรหาเวลาไปทำบุญตามที่คุณต้องการ จะทำให้คุณได้รับในสิ่งท

อ่านต่อเพิ่มเติม »