4 ราศีดวงดีตลอดปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
4 ราศีดวงดีตลอดปี 2563
อ่านเพิ่มเติม

ดวงชะตา ราศีพฤษภ

ราศีพฤษภ ช่วงปีแห่งการใช้สมองมากกว่าอารมณ์กับปัญญาจุกจิกกวนใจของชาว ราศีพฤษภ 2564

ชาว ราศีพฤษภ ดวงในปี 2564 เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาและใช้ศักยภาพทางสมองแบบเต็ม 100% การกระทำทุกอย่างในช่วงเวลาของปีนี้เป็นเรื่องของเหตุและผล พยายามหลีกเ

อ่านต่อเพิ่มเติม »
ราศีพฤษภ

ราศีพฤษภ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพฤษภ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่การได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่ตั้งใจเป็นเรื่องดีที่จะให้ผลตามที

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีพฤษภ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพฤษภ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้สิ่งที่ท่านไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ก็อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องดี ๆ บางอ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ราศีพฤษภ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพฤษภ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านตั้งใจจะทำสิ่งใดให้เริ่มได้แล้ว จะได้ความชัดเจนกับเรื่อง

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ราศีพฤษภ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพฤษภ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ A – สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ควรหมั่นตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำ ครอบครัวจะมีควา

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีพฤษภ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพฤษภ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ควรระมัดระวังอย่าเพลินกับอาหารอร่อยมากเกินไป สุขมากก็ทุกข์

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีพฤษภ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพฤษภ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ความจริงบางอย่างคุณไม่ควรรับรู้ เพราะจะทำให้คุณเสียเวลากับเร

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีพฤษภ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพฤษภ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ความเป็นจริงบางอย่างไม่ควรรับรู้ เพราะจะทำให้คุณเสียเวลากั

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีพฤษภ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพฤษภ ภาพชีวิตโดยรวมของท่านในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่จะสนับสนุนสิ่งที่คุณคิดอยากทำ แต่ตัวเองอาจจะไม่พร้

อ่านต่อเพิ่มเติม »