ดวงชะตา ราศีพิจิก

ราศีพิจิก

ราศีพิจิก (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพิจิก ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านควรไปพบกับผู้ใหญ่บางคนซึ่งเคยให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีพิจิก (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพิจิก ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B – สัปดาห์นี้สิ่งที่คุณกังวลใจบางอย่างอาจเป็นจริงขึ้นได้ ทางที่ดีควรทำให้เกิดคว

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ราศีพิจิก (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพิจิก ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่การได้เดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่าน จะช่วยเสร

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ราศีพิจิก (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพิจิก ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังเรื่องอาหารที่รับประทานซึ่งไม่สะอาดจะทำให้เกิดกระเ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ราศีพิจิก (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพิจิก ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่มิตรสหายที่อยู่ในแวดวงเดียวกันจะนำพาความยุ่งยากความเดือดร้อ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีพิจิก (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพิจิก ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่การเข้าร่วมงานสังคมบางงานจะช่วยสร้างโอกาสที่ดีบางอย่างมาให้

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีพิจิก (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพิจิก ภาพชีวิตโดยรวมของท่านในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่การเข้าร่วมงานสังคมบางงานจะชวยสร้างโอกาสที่ดีบางอย่างมาใ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีพิจิก (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพิจิก ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B+ สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาของความรู้เก่าที่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่จะให้ประโยชน์กับคุณอย่างดีใน

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีพิจิก (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีพิจิก ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องมีความรอบคอบให้มากขึ้นกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจ โดยเฉ

อ่านต่อเพิ่มเติม »