ดวงชะตา ราศีเมถุน

ราศีมิถุน

ราศีมิถุน (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีมิถุน ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้หากท่านทำเรื่องสำคัญอย่างเร่งด่วนควรเดินทางไปทำด้วยตนเอง สิ่งที่กังวลก็จะไ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีมิถุน (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีมิถุน ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่มีความเป็นตัวของตัวเองและเปิดรับความคิดใหม่จากหลายส่วน จะ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ราศีมิถุน (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีมิถุน ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B – สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่การได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในแบบที่เป็นตัวตน

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ราศีมิถุน (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีมิถุน ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องดูแลตัวเองให้ดีเรื่องอาหารและออกกำลังกาย ครอบครัวที่เ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีมิถุน (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีมิถุน ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรประมาทควรหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางอาจเจอเหตุที่จะทำให้

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีมิถุน (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีมิถุน ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องระวังจะเกิดเป็นคดีความโดยไม่ตั้งใจจากการไม่ควบคุมต

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีมิถุน (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีมิถุน ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่เรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุผล และคุณอาจไม่จำเป็นต

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีมิถุน (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีมิถุน ภาพชีวิตโดยรวมของท่านในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คุณควรจะลงไปดูงานภาคปฏิบัติบ้างหากคุณทำงานบริหาร

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีมิถุน (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีมิถุน ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสวุ่นวายเรื่องความรักของคนอื่น เพื่อนฝูงอาจมาทาบทาม

อ่านต่อเพิ่มเติม »