ดวงชะตา ราศีเมษ

ราศีเมษ

ราศีเมษ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ลัคนาราศีเมษ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) สวัสดีชาวราศีเมษ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีเมษ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีเมษ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องฟังคำเตือนจากผู้หวังดีบางคนบ้าง จะช่วยให้ท่านไม่ต้องพบก

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ราศีเมษ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีเมษ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B + สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านอาจได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเกียรติซึ่งเกิดจากสิ่งที่ทำ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ราศีเมษ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีเมษ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ A –  สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาทีต้องระวังเรื่องนั่งนานนอนนานพอลุกขึ้นทีก็จะเวียน

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีเมษ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีเมษ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B – สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่มีปัญหาอะไรก็ขอให้อดทนสุดๆ นะ จะได้อะไรที่ดีกว่าการตอ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีเมษ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๒๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีเมษ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ควรต้องลดดีกรีอีโก้ของตนเองลงมาสักนิด มีหลายเรื่องที่คิดผิด ต

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีเมษ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีเมษ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่การเดินทางไกลอาจมีอุปสรรคมาก ต้องเผื่อเวลาให้ดีเพื่อจะได้ไม่พ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีเมษ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีเมษ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณควรให้ความช่วยเหลือเพื่อนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณ เพ

อ่านต่อเพิ่มเติม »

ลัคนาราศีเมษ (ชะตาลิขิตวันจันทร์ที่ ๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓)

สวัสดีชาวราศีเมษ ภาพชีวิตโดยรวมของคุณในสัปดาห์นี้ ครูให้ระดับ B สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ความเป็นตัวของตัวเองและความอดทนอดกลั่นให้มากขึ้น จะ

อ่านต่อเพิ่มเติม »