4 ราศีดวงดีตลอดปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
4 ราศีดวงดีตลอดปี 2563
อ่านเพิ่มเติม

โหราศาสตร์คืออะไร ? วิชาโหราศาสตร์ ?

               ในแวดวงผู้ที่ชอบการดูดวงไม่ว่าจะเป็นดูดวงรายวัน ดูดวงรายสัปดาห์ ดูดวงความรัก ดูดวงการเงิน หรือดูเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายนั้น ส่วนใหญ่ก็มักจะมีคำถามว่าหมอดูเขารู้กันได้อย่างไร ทำไมเขาทายได้แม่นจังเลย ใครหรืออะไรบอกหมอดูนะ หรืออาจจะมีคำถามลักษณะเป็นทางการแบบว่า เป็นศาสตร์ที่เชื่อถือได้ไหม หรือแม้กระทั่งถามตรง ๆ เลยว่า โหราศาสตร์คืออะไร ซึ่งบทความนี้ก็จะพยายามให้ความกระจ่างด้วยมุมมองหรือแนวคิดที่หลากหลาย เพื่อผู้อ่านจะได้มีโอกาสได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง

               โหราศาสตร์ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Astrology มาจากคำศัพท์สองคำ คือ astro แปลว่า ดวงดาว กับคำว่า logy มาจากคำว่า logos แปลว่า ศาสตร์ คำว่า โหราศาสตร์ ในภาษาอังกฤษจึงหมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดวงดาว

               โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์หนึ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ แม้จะเป็นวิชาเก่าแก่ที่สุดวิชาหนึ่งของโลก ซึ่งได้ศึกษากันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน และยังอยู่ในความสนใจของชนชาติต่าง ๆ ทั่วโลกอยู่ไม่น้อยก็ตาม โหราศาสตร์เป็นวิชาพยากรณ์ที่สืบเนื่องมาจากอำนาจของดวงดาวนพเคราะห์ต่าง ๆ ที่โคจรอยู่รอบจักรราศี เป็นวิชาพยากรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งอาศัย เวลา และตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นสำคัญ มิได้หมายถึงการพยากรณ์ด้วยวิธีอื่น เช่น การดูลายมือ การดูไพ่ หรือการดูด้วยวิธีนับเลข เป็นวิชาที่ว่าด้วยการทำนายและการพยากรณ์ โชคชะตาของมนุษย์ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมือง และของโลก โดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้าเป็นเครื่องชี้แล้วบันทึกไว้เป็นสถิติ เป็นวิชาที่มีหลักเกณฑ์การคำนวณของกระแสธาตุหรือกำลังของดวงดาวในจักรวาล

               โหราศาสตร์ มาจากคำว่า โหรา + ศาสตร์ คำว่า โหรา มาจากรากศัพท์สองคำคือคำว่า อโห (AHO) แปลว่ากลางวัน และคำว่า ราตรี (RATI) แปลว่ากลางคืน คำว่าโห + รา รวมกันจึงหมายถึง กลางวันและกลางคืนหรือหมายถึงเวลา ดังนั้นโหราศาสตร์จึงหมายถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเวลา

               บางตำราก็ว่า โหรา มาจากภาษาสันสกฤตว่า โหราตร์ ตรงกับภาษามคธว่า อโหริตถะ แปลว่า วันกับคืน หรือ 24 ชั่วโมง คำว่า โหราศาสตร์ จึงแปลว่า วิชาที่ว่าด้วยโมงยามที่เกี่ยวข้องกับดวงดาว ธาตุและโลก

               อาจสรุปได้ว่า โหราศาสตร์ ก็คือศาสตร์ที่ใช้ในการทำนาย ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Astrology หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการทำนายและการพยากรณ์ เป็นทั้งการทำนายหรือการพยากรณ์โชคชะตาชีวิตของมนุษย์ ตลอดจนการทำนายหรือการพยากรณ์สรรพสิ่งต่าง ๆ การทำนายหรือการพยากรณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมือง และของโลก โดยอาศัยเวลา และตำแหน่งของดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้า เป็นเครื่องชี้ซึ่งหมายถึงโชคชะตาของมนุษย์หรือสรรพสิ่งต่าง ๆ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวจะได้รับผลดีหรือผลร้าย ย่อมเป็นไปตามอิทธิพลของดวงดาวที่สัมพันธ์กับเวลา ณ ช่วงเวลานั้น ๆ

 

วิชาโหราศาสตร์

               วิชาโหราศาสตร์ เป็นวิชาที่ต่างจากวิทยาศาสตร์ โดยที่วิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่มีกฎเกณฑ์ และอาศัยเหตุผลประกอบ นำมาทดลองและพิสูจน์ให้เห็นชัดเจน สามารถสรุปออกมาเป็นทฤษฎีได้ ส่วนโหราศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่ค่อนข้างลึกลับ ยากแก่การพิสูจน์และยากที่จะทดลองด้วยวิธีเดียวกับวิทยาศาสตร์ได้ เหตุนี้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จึงไม่รับรองโหราศาสตร์ ว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง

               วิชาโหราศาสตร์มีหลายระบบและมีความแตกต่างกัน แบ่งออกเป็น โหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์สากล โหราศาสตร์จีน โหราศาสตร์ยูเรเนียน

               วิชาโหราศาสตร์ คือ วิชาที่มีดาราศาสตร์เป็นมูลฐาน เป็นสถิติบันทึกการโคจรของดาวพระเคราะห์บนท้องฟ้า บรรดาโหราจารย์ตั้งแต่โบราณกาลยังได้เฝ้าคอยสังเกตเหตุการณ์ต่าง ๆ อันเกิดขึ้นในโลกที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการโคจรของดาวเคราะห์เป็นมูลเหตุ การคำนวณที่เรียกว่า การผูกดวง (Horoscope) เพื่อหาลัคนา หาดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับภพกำเนิด หาลัคนาจรและดาวจรที่เข้ามาเกี่ยวข้อง จากนั้นจึงแปลความหมายหรืออิทธิพลของดวงดาวเหล่านั้นว่ามีผลกระทบต่อมนุษย์ สรรพสิ่ง หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคำพยากรณ์หรือคำทำนายนั่นเอง

               โหราศาสตร์เป็นการพยากรณ์โดยวิธีการผูกดวงเท่านั้น การทำนายโดยวิธีการอื่น เช่น การทำนายโดยตำราเลข 7 ตัว การดูลายมือ การดูโหงเฮ้ง การดูจากกราฟชีวิต การดูไพ่ยิปซี หรือการเสี่ยงเซียมซี ฯลฯ จึงไม่ใช่กระบวนการที่อยู่ในความหมายของคำว่า โหราศาสตร์ แต่อย่างใด

               ท่านผู้อ่านก็คงจะพอชัดเจนแล้วนะครับว่า โหราศาสตร์คืออะไร หรือ วิชาโหราศาสตร์ เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

               สำหรับบทความต่อ ๆ ไปก็จะนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ในหลากหลายสาระมาให้ท่านผู้อ่านได้อ่านกันอีก จะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับ

 

ติดตามเว็บไซต์ดีๆต่อได้

top-stranger.com
top-stranger.com